მთავარი

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ წარმოადგენს სპეციალური დანიშნულების ერთეულს (Special Purpose Vehicle - SPV), რომელიც  მდინარე აჭარისწყლისა და მისი შენაკადების ჰიდრორესურსების ათვისების მიზნით შეიქმნა. აჭარისწყლის ჰიდროენერგო პროექტი ხორციელდება ნორვეგიული ჰიდროენერგო კომპანიის „ქლინ ენერჯი გრუფი“-ს, ინდური "Tata Power"-ისა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, IFC InfraVentures პროგრამის ფარგლებში. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს მიზანია, რომ განავითაროს მსოფლიო დონის ჰიდროელექტროსადგურების პროექტი და ამით ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარებას.